Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

NAUJIENOS

2020 11 30

PASIRAŠYTA KOGENERACINĖS ELEKTRINĖS VISAGINO MIESTO STATYBOS FINANSAVIMO SUTARTIS

2020 m. lapkričio 24 d. buvo pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6 309 678,00 Eur (šeši milijonai trys šimtai devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai). Projekto vykdytojui projekto įgyvendinimui skiriama iki 3 785 806,00 Eur (trijų milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešių eurų) lėšų iš ES Sanglaudos fondo. Projekto esmė Plačiau »

2020 11 27

Darbo pasiūlymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ skelbia atranką buhalterio (turto apskaitai) pareigybei užimti Plačiau »

2020 11 26

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO

Informuojame, kad Visagino savivaldybės taryba 2020-11-20 nustatė UAB „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas (TS-255) ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį (TS-256). Plačiau »

Kainos gyventojams Gruodžio mėn.

Šiluma

4,79 ct/kWh be PVM

5,22 ct/kWh su PVM

Karštas vanduo 

4,89 Eur/m3 be PVM

5,33 Eur/m3 su PVM


Daugiau informacijos